SLOVENSKÉ KVARTETO

Slovenské kvarteto patrí medzi najvýznamnejšie súbory komornej hudby novej generácie. Toto sláčikové kvarteto tvoria zanietení komorní hráči, ktorí majú za sebou množstvo skúseností na domácich i zahraničných koncertných pódiách. Postgraduálne štúdium komornej hudby absolvovali v triede Univ.-Prof. Johannessa Meissla na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, z čoho pramení ich precízna interpretácia Haydnových, Mozartových a Beethovenových sláčikových kvartet. Repertoár sláčikového kvarteta zahŕňa to najlepšie z klasickej hudby všetkých štýlových období. Slovenské kvarteto

© 2021 Slovenské kvarteto | Všetky práva vyhradené.